בקשת סטודנט מילואים – מועד בחינות מילואים – חדש

להגשה רק לאחר סיום מועדי ב'

ראה פרטים בתקנה 2.4 2.5 – עדכון חדש

יש לצרף טופס אישור על השרות

שימו לב, ההזדהות בטפסים הינה באמצעות שם משתמש קמפוס ללא הסיומת Campus.technion.ac.il@ וסיסמה (לא הקוד הסודי )