בקשת סטודנט מילואים – מועד בחינות מילואים – חדש

ראה פרטים בתקנה 2.4 2.5 – עדכון חדש

יש לצרף טופס אישור על השרות

שימו לב, ההזדהות בטפסים הינה באמצעות שם משתמש קמפוס ללא הסיומת Campus.technion.ac.il@ וסיסמה (לא הקוד הסודי)

  • שירות מילואים ביום הבחינה (למעט כנסים / ראיון שניתן לבחור את תאריך ההשתתפות בהם)
  • שירות מילואים של לפחות שלושה ימים בשבוע שלפני תאריך הבחינה
  • שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות או 14 ימים במצטבר במהלך הסמסטר עד לתחילת תקופת הבחינות
  • שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות