בקשת סטודנט מילואים – ביטול רישום למקצוע / “לא השלים מילואים”

 

ראה פרטים בתקנה 2.4 2.5 – עדכון חדש

יש לצרף טופס אישור על השרות

שימו לב, ההזדהות בטפסים הינה באמצעות שם משתמש קמפוס ללא הסיומת Campus.technion.ac.il@ וסיסמה (לא הקוד הסודי )