בקשת סטודנט בלימודי הסמכה

(בניין אולמן) בנושאים: אקדמיים, שכר לימוד, ערעור על החלטות וקבלת מידע. הטופס מיועד לסטודנטים במצב אקדמי תקין (במצב לא תקין יש לפנות באמצעות בקשת סטודנט בפקולטה)

שימו לב, ההזדהות בטפסים הינה באמצעות שם משתמש קמפוס ללא הסיומת Campus.technion.ac.il@ וסיסמה (לא הקוד הסודי )