בקשת סטודנט- הארכת זמן – מילואים

לשימוש במדור סטודנטים בלבד (לא בפקולטות)

סטודנט אשר שירת שירות מילואים פעיל, יהיה זכאי לתוספת זמן בשיעור 25% בבחינה הראשונה אליה ניגש בכל מקצוע שהוא לומד באותו סמסטר, במידה ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  • שירות מילואים פעיל בתקופה מצטברת של 14 יום במהלך הסמסטר עד לתחילת תקופת הבחינות;
  • שירות מילואים פעיל במשך 10 ימים ומעלה בארבעת השבועות האחרונים שלפני תקופת הבחינות;
  • שירות מילואים פעיל במשך 10 ימים ומעלה ברציפות בתקופת הבחינות.

מי שיש לו זכאות קודמת לתוספת זמן בבחינות- לא צריך למלא בקשה זו.

חובה עליך להביא את אישור הארכת הזמן לכל הבחינות ולשבת בחדר המיועד להארכת זמן.

 

שימו לב, ההזדהות בטפסים הינה באמצעות שם משתמש קמפוס ללא הסיומת Campus.technion.ac.il@ וסיסמה (לא הקוד הסודי )