בקשה להיבחנות מיוחדת קורונה

סטודנטים/ות אשר חלו בקורונה והפסידו בשל כך בחינה שחלה בימי הבידוד, יהיו זכאים/ות להיבחן בפעם הבאה בה נערכת בחינה במקצוע, ובלבד שהציגו אישור של בדיקת קורונה חיובית (מוסדית בלבד) והוראת בידוד ממשרד הבריאות.

שימו לב, ההזדהות בטפסים הינה באמצעות שם משתמש קמפוס ללא הסיומת Campus.technion.ac.il@ וסיסמה (לא הקוד הסודי).