בקשה להמרת ציון מאוני לבינארי (עובר/לא עובר) – סמסטר חורף תש"ף