בחינות שיתקיימו באופן פרונטלי

להלן פירוט הבחינות הפרונטליות שהתקיימו והעתידות להתקיים בקמפוס בסמסטר ב׳ תש״פ.

נתון זה מהווה 9.5% מכלל המבחנים שהיו אמורים להתקיים בקמפוס אלמלא החובה לקיים בחינות מקוונות בתקופת משבר הקורונה.

רשימה זו אינה סופית ומתעדכנת מעת לעת.

לקראת ההגעה לבחינה יש לקרוא את ההנחיות הבאות תו הסגול – מבחנים

דגשים לנבחנים

היערכות לתו הסגול באולמן

 

בחינות מועד ב' אביב  תש"ף – החרגה לפרונטלי (ייתכנו שינויים)

 

 תאריך בחינה יום בשבוע שעת התחלה פקולטה מספר מקצוע שם מקצוע בניין  מספרי  כיתות
4.9.2020 שישי 9:00 מתמטיקה 103015 סיווג מתמטיקה אולמן 701+702+703+704+705

+800+801+802

+803+804+805+806

6.9.2020 ראשון 13:00 הומניסטיים 324291 חיי היהודים באגן הים התיכון אולמן 501+502+503+504
13:00 הומניסטיים 324290 הסטוריה של רפואה אולמן 604+605
7.9.2020 שני 9:00 הומניסטיים 324966 החוויה המוסיקלית טאוב אולם 1
9.9.2020 רביעי 9:00 הומניסטיים 324264 סמוראים#היסטוריה ומיתולוגיה אולמן 601+603
9:00 הומניסטיים 324259 אנימציה יפנית אולמן 700+705+706+707+708
9:00 הומניסטיים 324297 אישים בתנ"ך אולמן 702+703+704
9:00 הומניסטיים 324294 הגות יהודית בעת החדשה אולמן 500+501+502
10.9.2020 חמישי 9:30 רפואה 274728 בחינה גמר ארצית נשים אולמן 700+701+702+703+704+705

+706+707+708+803+804+805

 

16.9.2020 רביעי 13:30 פיזיקה 113013 סיווג בפיזיקה (מכניקה) אולמן 805+804+803

+802+801+708+707+705+704 703+702+701

113014 סיווג בפיזיקה (חשמל) אולמן 606+604+603+602+601+502+501
17.9.2020 חמישי 13:00 פיזיקה  (קיץ א) 114210 אופטיקה אולמן 804
בחינות מועד ב' חורף  תש"ף – החרגה לפרונטלי 
תאריך בחינה מס מקצוע שם מקצוע
12.8.2020 14409 גיאומכניקה
14.8.2020 103015 סיווג מתמטיקה
16.8.2020 324033 אנגלית מתקדמים ב'
324033 אנגלית מתקדמים ב'-מעבדה
17.8.2020 274729 גמר ארצי ילדים -רפואה
19.8.2020 46200 עיבוד וניתוח תמונות
124708 כימיה אורגנית מורחב 1
20.8.2020 124120 יסודות הכימיה
44114 מתמטיקה דיסקרטית ח
21.8.2020 46195 מערכות לומדות
  46206 מבוא לתקשורת ספרתית
 
27.8.2020 114051 פיזיקה 1
 
31.8.2020 44127 יסודות התקני מוליכים למחצה
46332 מערכות ראיה ושמיעה

 

בחינות שהתקיימו באופן פרונטלי מועד א' סמסטר אביב תש"ף

 

תאריך בחינה מס מקצוע שם מקצוע
14/07/2020 44105 תורת המעגלים החשמליים
16/07/2020 274731 בחינת גמר ברפואה פנימית בכתב
  114071 פיזיקה 1מ
44101 מבוא למערכות תוכנה
  113013 סיווג  מכניקה
  113014 סיווג חשמל
17/07/2020 115203 פיזיקה קוונטית 1
19/07/2020 34011 תורת הרטט
114052 פיזיקה 2
114078 פיזיקה 2ל
20/07/2020 114054 פיזיקה 3
21/07/2020 114075 פיזיקה 2ממ
22/07/2020 86755 בקרה אוטומטית
  234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב
  44127 יסודות התקני מל"מ
114076 פיזיקה 2פ
23/07/2020 127438 סימטריה
  84311 אוירודינמיקה בלתי דחיסה
  44268 מבוא למבני נתונים ואלגו'
14146 דינמ. רעידות אדמה
104195 אינפי 1
24/07/2020 בחינות מו"ר
116004 פיזיקה של גרעינים וחלקיקים
26/07/2020 114249 פיזיקה 2ר
14213 מבוא להידרוליקה והידרולוגיה
85406 הנעה רקטית
27/07/2020 64322 כימיה של מזון
28/07/2020 14411 הנדסת קרקע
44202 אותות אקראיים
46332 מערכות ראיה ושמיעה
125801 כימיה אורגנית למהנדסים
29/07/2020 234218 מבני נתונים 1
114036 פיזיקה סטטי. ותרמית
14405 גיאולוגיה הנדסית
02/08/2020 44252 מע' ספרתיות ומחשב
114073 פיזיקה 3ח
14603 כלכלה הנדסית