הודעות דף הבית

 

מידע לסטודנטים חדשיםחתימה על נהלי הטכניון צוות לימודי הסמכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ברכות לפרופ' חוסאם חאיק – דיקן לימודי הסמכה החדש

ברכות חמות ואיחולי הצלחה לפרופ' חוסאם חאיק, עם כניסתו לתפקיד דיקן לימודי הסמכה. להלן דבר הדיקן ללימודי הסמכה

הודעה לסטודנטים העומדים לסיים לימודיהם מחזור צ"ב

הודעה לסטודנטים העומדים לסיים לימודיהם סטודנט/ית נכבד/ה, הנך עומד/ת לסיים לימודיך בתום הסמסטר הנוכחי. על מנת למנוע עיכובים במתן זכאותך לתואר אבקשך לבדוק כי תכנית לימודיך אמנם מכסה את כל הדרישות לתואר ראשון בפקולטה שלך. אם יתברר לך כי יש צורך בהכנסת שינויים בתכניתך, בצע/י אותם בהקדם האפשרי. בכל מקרה של ספק ביחס להשלמת מכסת מקצועות החובה, הבחירה או מספר הנקודות הדרושות להשלמת התואר (במיוחד לאור השינויים החלים מדי פעם
Read More

מבחני סיווג (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה)

תאריכי סיווג קרובים לרישום למבחן הסיווג הקרוב יש להקיש על המקצוע בהתאם. בירורים בנושא ציוני בחינות הסיווג ניתן לפנות למדור סטודנטים בטלפון: 04-8295858 כימיה 22.03.21 14.10.21 מתמטיקה 24.03.21 24.06.21 14.09.21 פיזיקה 21.03.21 30.06.21 30.09.21     

#סולמות – חשיפה למחקר של סטודנטים בתואר ראשון בטכניון

סולמות – חשיפה למחקר של סטודנטים בתואר ראשון בטכניון מטרתה של תוכנית #סולמות היא חשיפת הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בטכניון למחקר המתבצע בטכניון, על מנת להפוך את הסטודנט/ית מלומד פסיבי ללומד אקטיבי, ומקניין של תכנים וידע מהמרצים, ליצרן של תוצרים אפליקטיביים במסגרת צוות עבודה או מחקר. כחלק מחזון לימודי הסמכה ל חינוך והכשרה למנהיגות מדעית-הנדסית לחדשנות וליזמות לקידום מדינת ישראל והאנושות, מסייעת תכנית #סולמות בהקניית כישורים, מיומנויות רלוונטיות וניסיון ממשי לקראת יציאה לשוק
Read More