אישורי סטודנט לסמסטר אביב תשע"ח

לסטודנטים שלום,

אישורי סטודנט לסמסטר אביב תשע"ח יהיו ב 15.3.18 במייל ובמדור סטודנטים אולמן קומה 4.

בברכה,

אדלר עדנה

מזכיר אקדמי לימודי הסמכה